Powojnik nad oczkiem wodnym kiedyś i dziś

Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia)

Oczko wodne – obsadzenie i… czas

Glicynia kwiecista (Wisteria floribunda) „Shiro-noda” syn. „Longissima Alba”