Gdzie rosną dziewanny

Złociste rudbekie

Pełnia lata w bukiecie z łąk

Kwitnące przylaszczki

Letnia łąka

Bukiet z łąk

Rozplenica szczecinkowata (Pennisetum setaceum) „Rubrum”

Rosplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) „Moudry”

Łąka z koniczynkami