Gdzie rosną dziewanny

Letnia łąka

Pełnia lata w bukiecie z łąk

Złociste rudbekie

Kwitnące przylaszczki

Bukiet z łąk

Rozplenica szczecinkowata (Pennisetum setaceum) „Rubrum”

Rosplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) „Moudry”

Łąka z koniczynkami

Łąka pełna traw